ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านพัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
3
บางคุระ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
7
บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00