ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่ 1 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
2
หมู่ 2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
3
หมู่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
4
หมู่ 4 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
5
หมู่ 5 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
6
หมู่ 6 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
7
หมู่ 7 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8
หมู่ 8 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
9
หมู่ 9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
10
หมู่ 10ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
11
หมู่ 11 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
12
หมู่ 12 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
13
หมู่ 13 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
14
หมู่ 14 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
15
หมู่ 15 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
16
หมู่16 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
17
หมู่17 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00