ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.ทุ่งสัง
2
ต.ทุ่งสัง
3
ต.ทุ่งสัง
4
ต.ทุ่งสัง
5
ต.ทุ่งสัง
7
ต.ทุ่งสัง
6
ต.ทุ่งสัง
1
ต.บางรูป
2
ต.บางรูป
3
ต.บางรูป
4
ต.บางรูป
5
ต.บางรูป
6
ต.บางรูป

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00