ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
2
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
3
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
4
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
5
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
6
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
1
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
2
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
4
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
3
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
5
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
6
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
7
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
10
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00