ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7
บ้านหาดตาบวง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
บ้านทองหลวง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00