ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านคลองน้อย ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
บ้านหัวแหลม ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
บ้านคลองน้อย ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6
บ้านทอนหญ้าปล้อง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7
บ้านค้อบน ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9
บ้านค้อล่าง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00