ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดชลธาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองขวาง ต.บางไทร อ.เมืองฯจ.สุราษฎร์ธานี
2
บ้านบางเบิด ต.บางไทร อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
3
บ้านคลองขวาง ต.บางโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00