ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ุ6
คลองนา ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
3
เขาต่อ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
11
บ้านวัดโด ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00