ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนัง บ้านหนองแค ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
2
บ้านกุล ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
3
บ้านโพธิ์ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
4
บ้านดอนดวด ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00