ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6
บ้านคลองกัด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16
บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12
บ้านเขาแทง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00