ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดชลคราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านดอนเกลี้ยง ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
บ้านดอนเนาว์ ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
บ้านครามล่าง ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
บ้านครามบน ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6
บ้านหาดใหญ่ ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
บ้านน้ำรอบ ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3
บ้านดอนตะเคียน ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00