ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
หมู่บ้านหนองปรือ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9
หมู่บ้านดอนเฟือง ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00