ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ดอนธูป ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6
ดอนทะเล ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8
บ้านศรีทอง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00