ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองพา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
หนองปลิง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
คลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12
บ้านด่านเสือ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00