ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสตรีระนอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านนกนาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านหลุมถ่าน ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านหินดาด ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านน้ำตก ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านสีกิ้ม ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านเขาหลัก(บางนอนใน) ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านเขาพริกไทย ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านหลุมถ่่าน(บางนอนนอก) ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านเกาะคณฑี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
5
บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6
บ้านเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านบางสัวข์ดี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านบางกลาง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านระนองพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
5
บ้านแพใหม่ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6
บ้านบางกลางบน(ระนองมิตรภาพ) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านทุ่งหงาว(หงาว) ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านทุ่งหงาว(คอกควาย) ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านล่าง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
5
บ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านทุ่งละออง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านล่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3
บ้านเขาหยวก(ราชกรูด) ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4
บ้านห้วยน้ำใส ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6
บ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
7
บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
8
บ้านขจัดภัย ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
2
บ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
0
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00