ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคูขุด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านดอนใหญ่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3
บ้านคูขุด ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
4
บ้านดอนยายทัด ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
5
บ้านบางผรา ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00