ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองสูบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองสูบ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
4
บ้านตลาดแขก ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
7
บ้านสี่แยก ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
10
บ้านหน้าเขา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00