ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สามไกร ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
8
บ้านกลาง ต.หงษ์เจริญ อ.่ท่าแแซะ จ.ชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00