ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
หมู่บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
12
หมู่บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
7
หมู่บ้านหนองผาก ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
5
หมู่บ้านหนองผาก ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
1
บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
6
บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00