ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังช้าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเกาะภูมิ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
10
บ้านคลองวังช้าง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
11
บ้านทุ่งยอ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00