ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4-8
ต.ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
8
ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
12
ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00