ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านกลางอ่าว 1 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14
บ้านกลางอ่าว 2 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
10
บ้านราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
9
บ้านนาพญา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
8
บ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00