ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ทุก
ตำบลนาโพธิ์, ตำบลสวี,ตำบลปากแพรก,ตำบลท่่าหิน,ตำบลวิสัยใต้,ตำบลทุ่งระยะและตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00