ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
ตลาดสด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
2
บ้านโคกขาม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
4
บ้านวัดใหม่ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
3
บ้านห้าห้อง บ้านหัวควน บ้านชายคลอง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
13
วัดใหม่ วัดนางหลง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00