ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านควนโคกยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
9
บ้านท่ากุน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
14
บ้านท่ายูง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00