ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,4
บ้านห้วยแตน, บ้านพลู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00