ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเทพราช

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
เกาะอ้ายเถี้ยม ม.6 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
11
เกาะอ้ายเถี้ยม ม.11 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00