ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหารเทาออก
7
บ้านหารเทาตก
8
บ้านคลองเรือ
11
บ้านโคกเหล็ก
1
บ้านคอกช้าง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00