ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าแก่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านป่าแก่ตก ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
7
บ้านป่าแก่ออก ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00