ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าดินแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
วังใหม่
6
ท่าดินแดงตก ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
5
บ้านลอน ตำบลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
9
ศาลาน้ำ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00