ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดนาปะขอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
นาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2
สวนราม ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
12
บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00