ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านไทยพัฒนา ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
5
บ้านดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
4-5
[บ้านไทยพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00