ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 37 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
10010001
วัดชนะสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:02:21
25 
2
10010002
อนุบาลวัดปรินายก
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 15:53:03
56 
3
10010003
พระตำหนักสวนกุหลาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:40:11
94 
4
10010004
ราชวินิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:17:50
184 
5
10010005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 13:27:55
38 
6
10010006
วัดพลับพลาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:37:22
60 
7
10010007
วัดโสมนัส
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:01:31
32 
8
10010008
ประถมนนทรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:56:26
27 
9
10010009
วัดด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:50:22
22 
10
10010010
มหาวีรานุวัตร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:28:56
19 
11
10010011
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:33:54
20 
12
10010012
อนุบาลสามเสนฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:59:20
73 
13
10010013
ทุ่งมหาเมฆ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:13:38
62 
14
10010014
วัดเวตวันธรรมาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:26:04
49 
15
10010015
สายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:58:22
76 
16
10010016
ดาราคาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:16:16
35 
17
10010017
พญาไท
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:45:19
129 
18
10010018
อนุบาลพิบูลเวศม์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:05:53
121 
19
10020001
วัดอุทัยธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:01:00
33 
20
10020003
พิบูลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:18:22
125 
21
10020004
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:55:27
77 
22
10020005
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:01:27
47 
23
10020006
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 18:22:21
50 
24
10020007
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 17:58:08
62 
25
10020008
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:17:18
101 
26
10030001
วัดประยุรวงศาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:21:20
27 
27
10030002
วัดเจ้ามูล
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:12:28
28 
28
10030003
วัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:23:46
17 
29
10030004
วัดหงส์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:54:04
32 
30
10030005
ประถมทวีธาภิเศก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:09:11
43 
31
10030006
วัดช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:38:24
27 
32
10030007
วัดอมรินทราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:53:32
102 
33
10030008
โฆสิตสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:21:12
38 
34
10030009
ราชวินิตประถมบางแค
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:22:20
104 
35
10030010
วัดนาคปรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:00:55
21 
36
10030011
วัดหนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:15:26
47 
37
10030012
อนุบาลวัดนางนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:36:29
75 
     
37 (100.00%)