ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
1
10012003
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:36:13
2
10012006
พุทธจักรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:24:04
3
10012021
พระโขนงพิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:01:25
4
10012022
วชิรธรรมสาธิต
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:04:59
5
10012023
นนทรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:02:16
6
10012024
เจ้าพระยาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:54:10
7
10012027
สุรศักดิ์มนตรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:19:31
8
10012028
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:32:57
9
10012030
วัดสุทธิวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:36:21
10
10012031
ยานนาเวศวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:40:25
11
10012032
สตรีศรีสุริโยทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:48:39
12
10012037
ปทุมคงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:00:16
13
10012038
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:30
14
10012042
มัธยมวัดธาตุทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:08
15
10012043
สิริรัตนาธร
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 16:12:23
16
10022001
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:55:37
17
10022002
บางกะปิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:50:32
18
10022003
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:57:31
19
10022004
มัธยมวัดหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:05:54
20
10022005
เทพลีลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:50:09
21
10022006
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:10:42
22
10022007
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:25:32
23
10022008
มัธยมวัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:16:34
24
10022009
พรตพิทยพยัต
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:47:27
25
10022010
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:03:13
26
10022011
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:37
27
10022012
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:05:41
28
10022013
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:17:11
29
10022014
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:24:20
30
10022015
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:37:12
31
10022016
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:31
32
10022017
หอวัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 15:57:16
33
10022018
สารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:34:49
34
10022019
ราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:38:50
35
10022020
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 22:22:28
36
10022021
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:14:12
37
10022022
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:57:27
38
10022023
ดอนเมืองจาตุรจินดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:53:32
39
10022024
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:11:04
40
10022025
สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:25:16
41
10022026
ราชวินิตบางเขน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:58:31
42
10022027
ฤทธิยะวรรณาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:43:19
43
10022028
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:00:47
44
10022029
ศรีพฤฒา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:07:08
45
10022030
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:04:41
46
10022031
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:40:22
47
10022032
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:47:34
48
10022033
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:15:41
49
10022034
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:14:09
50
10022035
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:03
51
10022039
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:28:10
52
10022041
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:17:29
     
52 (100.00%)