ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 14 (26.92%)
1
10012003
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:30:26
2
10012006
พุทธจักรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3
10012021
พระโขนงพิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4
10012022
วชิรธรรมสาธิต
ยังไม่ยืนยัน
5
10012023
นนทรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
10012024
เจ้าพระยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
10012027
สุรศักดิ์มนตรี
ยังไม่ยืนยัน
8
10012028
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
10012030
วัดสุทธิวราราม
ยังไม่ยืนยัน
10
10012031
ยานนาเวศวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
10012032
สตรีศรีสุริโยทัย
ยังไม่ยืนยัน
12
10012037
ปทุมคงคา
ยังไม่ยืนยัน
13
10012038
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
14
10012042
มัธยมวัดธาตุทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:23:13
15
10012043
สิริรัตนาธร
ยังไม่ยืนยัน
16
10022001
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
17
10022002
บางกะปิ
ยังไม่ยืนยัน
18
10022003
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:19:18
19
10022004
มัธยมวัดหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
20
10022005
เทพลีลา
ยังไม่ยืนยัน
21
10022006
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
22
10022007
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ยังไม่ยืนยัน
23
10022008
มัธยมวัดบึงทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
24
10022009
พรตพิทยพยัต
ยังไม่ยืนยัน
25
10022010
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
26
10022011
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ยังไม่ยืนยัน
27
10022012
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
28
10022013
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:46:01
29
10022014
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:24:21
30
10022015
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ยังไม่ยืนยัน
31
10022016
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
32
10022017
หอวัง
ยังไม่ยืนยัน
33
10022018
สารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-02-06 14:22:29
34
10022019
ราชดำริ
ยังไม่ยืนยัน
35
10022020
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
36
10022021
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37
10022022
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
38
10022023
ดอนเมืองจาตุรจินดา
ยังไม่ยืนยัน
39
10022024
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:39:05
40
10022025
สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:40:55
41
10022026
ราชวินิตบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
42
10022027
ฤทธิยะวรรณาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 23:15:41
43
10022028
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ยังไม่ยืนยัน
44
10022029
ศรีพฤฒา
ยังไม่ยืนยัน
45
10022030
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
46
10022031
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
47
10022032
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:02:05
48
10022033
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 15:03:24
49
10022034
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:46:09
50
10022035
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2018-12-11 13:40:56
51
10022039
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
52
10022041
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:01:42
     
14 (26.92%)