ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 13 (25.00%)
1
10012003
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:30:26
2
10012006
พุทธจักรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3
10012021
พระโขนงพิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4
10012022
วชิรธรรมสาธิต
ยังไม่ยืนยัน
5
10012023
นนทรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
10012024
เจ้าพระยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
10012027
สุรศักดิ์มนตรี
ยังไม่ยืนยัน
8
10012028
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
10012030
วัดสุทธิวราราม
ยังไม่ยืนยัน
10
10012031
ยานนาเวศวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
10012032
สตรีศรีสุริโยทัย
ยังไม่ยืนยัน
12
10012037
ปทุมคงคา
ยังไม่ยืนยัน
13
10012038
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
14
10012042
มัธยมวัดธาตุทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:23:13
15
10012043
สิริรัตนาธร
ยังไม่ยืนยัน
16
10022001
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
17
10022002
บางกะปิ
ยังไม่ยืนยัน
18
10022003
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:19:18
19
10022004
มัธยมวัดหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
20
10022005
เทพลีลา
ยังไม่ยืนยัน
21
10022006
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
22
10022007
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ยังไม่ยืนยัน
23
10022008
มัธยมวัดบึงทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
24
10022009
พรตพิทยพยัต
ยังไม่ยืนยัน
25
10022010
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
26
10022011
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ยังไม่ยืนยัน
27
10022012
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
28
10022013
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:46:01
29
10022014
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:24:21
30
10022015
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ยังไม่ยืนยัน
31
10022016
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
32
10022017
หอวัง
ยังไม่ยืนยัน
33
10022018
สารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34
10022019
ราชดำริ
ยังไม่ยืนยัน
35
10022020
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
36
10022021
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37
10022022
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
38
10022023
ดอนเมืองจาตุรจินดา
ยังไม่ยืนยัน
39
10022024
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:39:05
40
10022025
สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:40:55
41
10022026
ราชวินิตบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
42
10022027
ฤทธิยะวรรณาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 23:15:41
43
10022028
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ยังไม่ยืนยัน
44
10022029
ศรีพฤฒา
ยังไม่ยืนยัน
45
10022030
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
46
10022031
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
47
10022032
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:02:05
48
10022033
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 15:03:24
49
10022034
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:46:09
50
10022035
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
2018-12-11 13:40:56
51
10022039
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
52
10022041
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:01:42
     
13 (25.00%)