ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 43 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 37 (86.05%)
1
13012001
ปทุมวิไล
ยังไม่ยืนยัน
2
13012002
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:27:09
3
13012003
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:45:39
4
13012004
หอวัง ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 16:44:19
5
13012005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:04:53
6
13012006
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:48:49
7
13012007
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:38:05
8
13012008
บัวแก้วเกษร
ยังไม่ยืนยัน
9
13012009
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:00:46
10
13012010
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:43:03
11
13012011
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
12
13012013
ชัยสิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:21:05
13
13012014
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:46:22
14
13012015
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ยังไม่ยืนยัน
15
13022001
ธัญรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:45:43
16
13022002
สายปัญญารังสิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:50:44
17
13022003
ธัญบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:52:08
18
13022004
หนองเสือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 09:38:30
19
13022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:49:04
20
13022006
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:04:30
21
13022007
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:38:48
22
13022008
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:19:49
23
19012001
สุธีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:09:24
24
19012002
ดอนพุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:58:47
25
19012003
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:39:53
26
19012004
สระบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 06:31:08
27
19012005
หนองโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:06
28
19012006
พระพุทธบาท
ยังไม่ยืนยัน
29
19012007
บ้านหมอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:19:50
30
19012008
หนองแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:35:29
31
19012009
เสาไห้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:11:41
32
19012010
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:14:12
33
19012011
เทพศิรินทร์ พุแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:24:15
34
19022001
แก่งคอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:56:28
35
19022002
หนองแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:34:42
36
19022003
ประเทียบวิทยาทาน
ยังไม่ยืนยัน
37
19022004
สองคอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:23:43
38
19022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:27:29
39
19022006
บ้านท่ามะปรางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:49:12
40
19022007
หินกองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:13:15
41
19022008
มวกเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:38:51
42
19022009
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 07:16:18
43
19022010
วังม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:00:11
     
37 (86.05%)