ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
25012001
ปราจิณราษฎรอำรุง
ยังไม่ยืนยัน
2
25012002
ปราจีนกัลยาณี
ยังไม่ยืนยัน
3
25012003
ปราจิณราษฎรอำรุง๒
ยังไม่ยืนยัน
4
25012005
ไทยรัฐวิทยา ๗
ยังไม่ยืนยัน
5
25012008
กบินทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
25012009
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
7
25012010
กบินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
8
25012011
วังตะเคียนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
25012012
วังดาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10
25012015
มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
11
25012016
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
12
25012018
ชิตใจชื่น
ยังไม่ยืนยัน
13
25012020
กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14
25012021
ประจันตราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
15
25012022
สุวรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16
25012023
วัดพรหมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
17
25012024
ศรีมหาโพธิ
ยังไม่ยืนยัน
18
25012025
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
25012026
ศรีมโหสถ
ยังไม่ยืนยัน
20
26012001
เมืองนครนายก
ยังไม่ยืนยัน
21
26012002
นครนายกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
26012003
นวมราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
23
26012004
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
24
26012005
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
25
26012006
ปากพลีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26
26012007
บ้านนา นายกพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
27
26012008
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28
26012009
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29
26012010
องครักษ์
ยังไม่ยืนยัน
30
26012011
ภัทรพิทยาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
31
27012001
คลองหาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
27012002
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33
27012003
สระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
34
27012005
วังหลังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35
27012007
ท่าเกษมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36
27012011
วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37
27012012
วังไพรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
27022002
อรัญประเทศ
ยังไม่ยืนยัน
39
27022003
ทัพราชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40
27022005
คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41
27022006
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
42
27022007
ซับม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
27022008
ตาพระยา
ยังไม่ยืนยัน
44
27022009
ทัพพระยาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)