ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 22 (50.00%)
ครู/บุคลากร
1
25012001
ปราจิณราษฎรอำรุง
ยังไม่ยืนยัน
230 
2
25012002
ปราจีนกัลยาณี
ยังไม่ยืนยัน
156 
3
25012003
ปราจิณราษฎรอำรุง ๒
ยืนยันแล้ว
2020-05-14 11:31:29
13 
4
25012005
ไทยรัฐวิทยา ๗
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 13:48:51
25 
5
25012008
กบินทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 
6
25012009
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-05-28 16:04:23
20 
7
25012010
กบินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
21 
8
25012011
วังตะเคียนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 
9
25012012
วังดาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 
10
25012015
มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
43 
11
25012016
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
18 
12
25012018
ชิตใจชื่น
ยังไม่ยืนยัน
31 
13
25012020
กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
14
25012021
ประจันตราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
83 
15
25012022
สุวรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 
16
25012023
วัดพรหมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-05-15 11:30:49
13 
17
25012024
ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 20:22:03
69 
18
25012025
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-06-23 10:50:21
17 
19
25012026
ศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
2020-05-20 15:41:25
43 
20
26012001
เมืองนครนายก
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 14:39:53
17 
21
26012002
นครนายกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-06-02 12:08:40
167 
22
26012003
นวมราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-05-18 14:40:34
37 
23
26012004
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 20:31:07
50 
24
26012005
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 19:14:13
17 
25
26012006
ปากพลีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 13:23:56
30 
26
26012007
บ้านนา นายกพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2020-05-26 15:55:47
133 
27
26012008
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 
28
26012009
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 13:47:49
13 
29
26012010
องครักษ์
ยังไม่ยืนยัน
79 
30
26012011
ภัทรพิทยาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
26 
31
27012001
คลองหาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 21:03:20
64 
32
27012002
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 14:36:07
121 
33
27012003
สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-06-18 13:46:45
184 
34
27012005
วังหลังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 
35
27012007
ท่าเกษมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 
36
27012011
วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 23:25:39
51 
37
27012012
วังไพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 13:36:35
19 
38
27022002
อรัญประเทศ
ยังไม่ยืนยัน
129 
39
27022003
ทัพราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-05-14 14:58:07
51 
40
27022005
คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
31 
41
27022006
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-05-27 10:45:53
27 
42
27022007
ซับม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 
43
27022008
ตาพระยา
ยังไม่ยืนยัน
79 
44
27022009
ทัพพระยาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 
     
22 (50.00%)