ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 44 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
25012001
ปราจิณราษฎรอำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:39:30
243 
2
25012002
ปราจีนกัลยาณี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 21:46:06
156 
3
25012003
ปราจิณราษฎรอำรุง๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:13:15
14 
4
25012005
ไทยรัฐวิทยา ๗
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:25:30
28 
5
25012008
กบินทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 23:05:13
106 
6
25012009
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:51:57
19 
7
25012010
กบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:38:24
22 
8
25012011
วังตะเคียนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:37:00
40 
9
25012012
วังดาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:18:55
13 
10
25012015
มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:11:39
42 
11
25012016
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:27:53
20 
12
25012018
ชิตใจชื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:29:15
31 
13
25012020
กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:14:47
17 
14
25012021
ประจันตราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 16:18:46
81 
15
25012022
สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:14:54
13 
16
25012023
วัดพรหมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:32:49
14 
17
25012024
ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:00:46
69 
18
25012025
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:50:31
17 
19
25012026
ศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:28:30
43 
20
26012001
เมืองนครนายก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:53:11
16 
21
26012002
นครนายกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 18:26:30
160 
22
26012003
นวมราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:55:30
40 
23
26012004
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:53:33
54 
24
26012005
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:00:25
19 
25
26012006
ปากพลีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:55
27 
26
26012007
บ้านนา นายกพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:32:11
106 
27
26012008
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:44:18
23 
28
26012009
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 09:55:36
13 
29
26012010
องครักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:32:24
86 
30
26012011
ภัทรพิทยาจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:49:04
26 
31
27012001
คลองหาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 06:55:20
64 
32
27012002
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:24:48
129 
33
27012003
สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:02:57
179 
34
27012005
วังหลังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:06:33
35 
35
27012007
ท่าเกษมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:53:28
47 
36
27012011
วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:11
55 
37
27012012
วังไพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:25:32
19 
38
27022002
อรัญประเทศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:05:22
129 
39
27022003
ทัพราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 20:44:12
56 
40
27022005
คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:09:37
35 
41
27022006
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:39:59
26 
42
27022007
ซับม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:38:50
22 
43
27022008
ตาพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:43:03
86 
44
27022009
ทัพพระยาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:27:03
74 
     
44 (100.00%)