ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 61 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 61 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
72012001
ตลิ่งชันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 23:48:53
40 
2
72012002
กรรณสูตศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:13:41
180 
3
72012003
สงวนหญิง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:20:27
185 
4
72012004
หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:36:01
17 
5
72012005
สรวงสุทธาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:41:03
27 
6
72012006
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:05:50
16 
7
72012007
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:29:46
144 
8
72012008
ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:55:34
53 
9
72012009
บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:18:32
111 
10
72012010
สวนแตงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:47:37
41 
11
72012011
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:27:20
16 
12
72022001
บ่อสุพรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:29:10
19 
13
72022002
สองพี่น้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:45:10
42 
14
72022003
อู่ทองศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:30:07
58 
15
72022004
สระยายโสมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:16:04
36 
16
72022005
ดอนคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:56:56
41 
17
72022006
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:33:39
42 
18
72022007
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:38
26 
19
72022008
สระกระโจมโสภณพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:23:24
36 
20
72022009
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:50:00
140 
21
72022010
อู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:38:23
148 
22
72022011
บางลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:00:04
66 
23
72032001
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ยืนยันแล้ว
2019-09-04 14:12:12
151 
24
72032002
บ่อกรุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:45:47
25 
25
72032003
ทุ่งแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 20:19:32
27 
26
72032004
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 19:34:24
14 
27
72032005
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:16:02
31 
28
72032006
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:28:54
19 
29
72032007
หนองหญ้าไซวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:55:19
86 
30
72032008
ธรรมโชติศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:43:49
114 
31
72032009
สามชุกรัตนโภคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:46:09
95 
32
72032010
ด่านช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:05:50
39 
33
73012001
พระปฐมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:47:44
253 
34
73012002
ราชินีบูรณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:50:26
151 
35
73012003
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:25:09
34 
36
73012004
ศรีวิชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:04:39
83 
37
73012005
สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:13:20
37 
38
73012006
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:27
96 
39
73012007
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:47:28
41 
40
73012008
สิรินธรราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:31:15
189 
41
73012009
กำแพงแสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:34:12
128 
42
73012010
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:53:59
168 
43
73012011
ศาลาตึกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:16:22
41 
44
73012012
คงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:53
116 
45
73012013
บ้านหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:19:40
21 
46
73022001
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:07:53
19 
47
73022002
ภัทรญาณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:57:18
71 
48
73022003
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:58
28 
49
73022004
พลอยจาตุรจินดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:17:51
12 
50
73022005
แหลมบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:48:54
15 
51
73022006
เพิ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:13:41
22 
52
73022008
บางเลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:43:13
46 
53
73022009
บางหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:15:46
20 
54
73022010
สถาพรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:12:33
26 
55
73022011
บัวปากท่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:38:24
19 
56
73022012
สามพรานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:20:42
64 
57
73022013
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:29:26
88 
58
73022014
วัดไร่ขิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:03:39
158 
59
73022015
ปรีดารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:40:18
22 
60
73022016
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:25:06
85 
61
73022017
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:40:30
184 
     
61 (100.00%)