ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 44 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
81012001
ลันตาราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:21:49
30 
2
81012002
คลองยางประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:25:47
42 
3
81012003
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:46:02
120 
4
81012004
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:16:07
43 
5
81012005
พนมเบญจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:03:05
111 
6
81012006
อ่าวลึกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:19:27
108 
7
81012007
อำมาตย์พานิชนุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:35:36
221 
8
81012008
เมืองกระบี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:56:14
102 
9
81012009
สินปุนคุณวิชญ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:58:16
33 
10
81012010
คลองหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:04:08
19 
11
81012011
หนองทะเลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:33:29
39 
12
81012012
เขาดินประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:46:55
19 
13
81012013
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:21:52
85 
14
81012015
ปลายพระยาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:47:58
80 
15
81012016
ลำทับประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:10
50 
16
81012017
เหนือคลองประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 13:36:55
125 
17
92012001
วิเชียรมาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:39:17
193 
18
92012002
สภาราชินี จังหวัดตรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:32:08
145 
19
92012003
น้ำผุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:37:53
33 
20
92012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:09:57
117 
21
92012005
สภาราชินี 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:54:58
84 
22
92012006
วิเชียรมาตุ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:16:17
22 
23
92012008
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:19:12
132 
24
92012009
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:52:17
34 
25
92012010
วิเชียรมาตุ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:28:01
23 
26
92012011
ตรังรังสฤษฎ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:41:27
35 
27
92012012
ปะเหลียนผดุงศิษย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:41:56
46 
28
92012013
คันธพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:02:40
42 
29
92012014
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:44:33
42 
30
92012015
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:22:59
58 
31
92012016
นาโยงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:48:03
21 
32
92012017
หาดสำราญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:15:42
45 
33
92022001
กันตังพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:09:43
107 
34
92022002
กันตังรัษฎาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:29:10
41 
35
92022003
สิเกาประชาผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:59:41
71 
36
92022004
ห้วยยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:54
133 
37
92022005
สามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:40:23
36 
38
92022006
ห้วยนางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:53:31
28 
39
92022007
ลำภูราเรืองวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:32:49
25 
40
92022008
ในเตาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:58:48
19 
41
92022009
บางดีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:34:12
31 
42
92022010
วังวิเศษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:55:04
66 
43
92022011
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:58:19
58 
44
92022012
รัษฎา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:12:01
65 
     
44 (100.00%)