ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (100.00%)
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:36:35
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:08:58
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 22:38:22
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:05:51
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:46:21
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:32:31
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 21:27:02
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 15:55:38
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:29:31
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:47:07
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:43:55
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:39:50
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:29:38
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:02:52
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 08:29:44
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 16:51:28
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:18:29
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:50:47
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:06:51
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:03:58
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:33:21
22
85012002
สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 14:08:14
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 22:49:22
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 16:23:57
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 20:34:53
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:15:48
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 16:04:39
     
27 (100.00%)