ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (100.00%)
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:05:46
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:04:23
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:36:32
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:29:15
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:41:10
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:21:48
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:02:49
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:23:12
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:47:42
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:59:49
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:49:18
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:07:33
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:06:56
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:18:04
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:42:38
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:39:35
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:33:54
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:07:58
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:44:13
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:28:33
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:58:18
22
85012002
สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:20:45
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:38:06
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:48:47
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:35:50
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:15:36
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:36:20
     
27 (100.00%)