ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (3.70%)
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
8
82012008
สตรีพังงา
ยังไม่ยืนยัน
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:07:58
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
22
85012002
สตรีระนอง
ยังไม่ยืนยัน
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (3.70%)