ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (100.00%)
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:11:18
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:01:55
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:36:56
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:16:32
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:20:33
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:15:44
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:34:53
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:41:29
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:13:24
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:12:15
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:13:24
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:08:20
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 14:54:35
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:43:09
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 16:16:57
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:57:27
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 14:03:57
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:42:03
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:33:20
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:33:45
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:43:59
22
85012002
สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:09:38
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:21:26
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:26:31
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:48:13
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 16:33:09
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:22:06
     
27 (100.00%)