ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:35:51
23 
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:32:58
22 
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:52:12
17 
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:13:02
19 
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:53:14
52 
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:29:21
122 
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:17:42
146 
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:19
60 
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:27:59
18 
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:53:12
62 
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 13:04:24
59 
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:43:23
46 
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:40:32
33 
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:06:46
223 
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:13:43
269 
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:09:33
150 
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:27:05
63 
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:27:49
106 
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:43:56
28 
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:09:01
24 
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:14:10
118 
22
85012002
สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:37:47
117 
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:09:14
17 
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:43:05
45 
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:14:27
79 
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:30:15
17 
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:46:52
17 
     
27 (100.00%)