ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 53 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 53 (100.00%)
1
90012001
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:14:58
2
90012002
สทิงพระวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:07:04
3
90012003
สทิงพระชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:28:36
4
90012004
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:45:53
5
90012005
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 23:08:47
6
90012008
ตะเครียะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:32:28
7
90012009
ระโนด
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:08:37
8
90012010
สามบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:25:51
9
90012011
คลองแดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:53:49
10
90012012
ระโนดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:49:06
11
90012013
กระแสสินธุ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:47:38
12
90012014
ธรรมโฆสิต
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 16:06:41
13
90012015
สงขลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:23:24
14
90012016
ชะแล้นิมิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 19:12:10
15
90022001
รัตภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:10:30
16
90022002
หาดใหญ่วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 15:49:21
17
90022003
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 20:55:33
18
90022004
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:23:05
19
90022005
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 14:13:57
20
90022006
คูเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:25:35
21
90022007
หาดใหญ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:19:23
22
90022008
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 14:33:04
23
90022009
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 10:11:49
24
90022010
พะตงประธานคีรีวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:04:03
25
90022012
ควนเนียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:56:05
26
90022013
ปากจ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:28:58
27
90022014
บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 13:58:35
28
90022015
รัตนพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 08:38:41
29
90032001
เทพา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:29:03
30
90032002
จะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:09:31
31
90032003
นาทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 11:42:32
32
90032004
จะนะชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:13:23
33
90032005
ทับช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:26:51
34
90032006
เทพพิทยาภาณุมาศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:03:38
35
90032007
เขาแดงกุศลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 10:33:22
36
90032008
กอบกุลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:22:02
37
90032009
ปาดังติณสูลานนท์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:06:30
38
90032010
ไม้แก่นประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 10:21:18
39
90032011
จะโหนงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 16:02:37
40
90032012
สะบ้าย้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:42:29
41
90032013
สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:50:36
42
91012001
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:55:05
43
91012002
ท่าแพผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 15:07:39
44
91012003
ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:54:00
45
91012004
กำแพงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:30:33
46
91012005
ทุ่งหว้าวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:36:31
47
91012006
ปาล์มพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:03:50
48
91012007
สตูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 23:14:23
49
91012008
ควนโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 12:33:53
50
91012009
สาครพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 09:18:18
51
91012010
ละงูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:56:23
52
91012011
ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:18:25
53
91012012
พิมานพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 15:01:30
     
53 (100.00%)