ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 53 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 53 (100.00%)
1
90012001
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:27:40
2
90012002
สทิงพระวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:44:25
3
90012003
สทิงพระชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:40:10
4
90012004
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:02:05
5
90012005
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:40:38
6
90012008
ตะเครียะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:38:08
7
90012009
ระโนด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:46:54
8
90012010
สามบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:37:51
9
90012011
คลองแดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:50:48
10
90012012
ระโนดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:36:01
11
90012013
กระแสสินธุ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:11:10
12
90012014
ธรรมโฆสิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:13:28
13
90012015
สงขลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:32:09
14
90012016
ชะแล้นิมิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:01:47
15
90022001
รัตภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:11:45
16
90022002
หาดใหญ่วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:52:51
17
90022003
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:16:01
18
90022004
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:32:54
19
90022005
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:41:26
20
90022006
คูเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:49:42
21
90022007
หาดใหญ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:05:54
22
90022008
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:17:08
23
90022009
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:09:07
24
90022010
พะตงประธานคีรีวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:08:17
25
90022012
ควนเนียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:34:13
26
90022013
ปากจ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:02:44
27
90022014
บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:09:11
28
90022015
รัตนพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 06:14:54
29
90032001
เทพา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:31:57
30
90032002
จะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:50:50
31
90032003
นาทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:24:20
32
90032004
จะนะชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:27:49
33
90032005
ทับช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:37:29
34
90032006
เทพพิทยาภาณุมาศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:55:20
35
90032007
เขาแดงกุศลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:22:07
36
90032008
กอบกุลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:01:34
37
90032009
ปาดังติณสูลานนท์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:30:13
38
90032010
ไม้แก่นประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:48:40
39
90032011
จะโหนงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:07:51
40
90032012
สะบ้าย้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:22:32
41
90032013
สะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:17:09
42
91012001
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:33:46
43
91012002
ท่าแพผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:24:21
44
91012003
ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:52:38
45
91012004
กำแพงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:46:12
46
91012005
ทุ่งหว้าวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:30:28
47
91012006
ปาล์มพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:42:29
48
91012007
สตูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:07:13
49
91012008
ควนโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:38:03
50
91012009
สาครพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:08:31
51
91012010
ละงูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:37:36
52
91012011
ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:04:33
53
91012012
พิมานพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:35:27
     
53 (100.00%)