ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 53 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (1.89%)
1
90012001
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
2
90012002
สทิงพระวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3
90012003
สทิงพระชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
4
90012004
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
5
90012005
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ยังไม่ยืนยัน
6
90012008
ตะเครียะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
90012009
ระโนด
ยังไม่ยืนยัน
8
90012010
สามบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9
90012011
คลองแดนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
90012012
ระโนดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11
90012013
กระแสสินธุ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12
90012014
ธรรมโฆสิต
ยังไม่ยืนยัน
13
90012015
สงขลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
90012016
ชะแล้นิมิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15
90022001
รัตภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16
90022002
หาดใหญ่วิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
17
90022003
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ยังไม่ยืนยัน
18
90022004
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ยังไม่ยืนยัน
19
90022005
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
20
90022006
คูเต่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21
90022007
หาดใหญ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
90022008
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
ยังไม่ยืนยัน
23
90022009
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24
90022010
พะตงประธานคีรีวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
25
90022012
ควนเนียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26
90022013
ปากจ่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27
90022014
บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
28
90022015
รัตนพลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29
90032001
เทพา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:31:57
30
90032002
จะนะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31
90032003
นาทวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
90032004
จะนะชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
33
90032005
ทับช้างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34
90032006
เทพพิทยาภาณุมาศ
ยังไม่ยืนยัน
35
90032007
เขาแดงกุศลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36
90032008
กอบกุลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37
90032009
ปาดังติณสูลานนท์
ยังไม่ยืนยัน
38
90032010
ไม้แก่นประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
39
90032011
จะโหนงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40
90032012
สะบ้าย้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41
90032013
สะเดา
ยังไม่ยืนยัน
42
91012001
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ยังไม่ยืนยัน
43
91012002
ท่าแพผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
44
91012003
ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
45
91012004
กำแพงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46
91012005
ทุ่งหว้าวรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47
91012006
ปาล์มพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
48
91012007
สตูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49
91012008
ควนโดนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50
91012009
สาครพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
51
91012010
ละงูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52
91012011
ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
53
91012012
พิมานพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (1.89%)