ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 39 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
22012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:21:09
203 
2
22012002
บางกะจะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:30:01
16 
3
22012003
ศรียานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:27:25
156 
4
22012004
เบญจมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:53:19
97 
5
22012005
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:40:48
92 
6
22012006
มัธยมวัดเขาสุกิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:46:52
17 
7
22012007
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:11:08
17 
8
22012008
สะพานเลือกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:35:33
15 
9
22012009
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:32:08
55 
10
22012010
นายายอามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:46:17
46 
11
22012011
มัธยมท่าแคลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:48:44
19 
12
22022001
ตกพรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:07:07
15 
13
22022002
บ่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:06:25
18 
14
22022003
ขลุงรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:56:33
48 
15
22022004
เครือหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:33:07
18 
16
22022005
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:18:18
42 
17
22022006
หนองตาคงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:02:17
40 
18
22022007
มะขามสรรเสริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:51:54
27 
19
22022008
แหลมสิงห์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 14:03:05
63 
20
22022009
สอยดาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:22:34
87 
21
22022010
ทุ่งขนานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:28:24
44 
22
22022011
คิชฌกูฏวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:08:00
42 
23
22022012
คลองพลูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:46:39
16 
24
23010116
เกาะช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 17:00:04
26 
25
23012001
ตราษตระการคุณ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:45:58
107 
26
23012002
สตรีประเสริฐศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:53:54
139 
27
23012003
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:25:30
35 
28
23012004
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:42:21
17 
29
23012005
เขาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:00:30
23 
30
23012006
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:54:37
16 
31
23012007
เนินทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:53
17 
32
23012009
คลองใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:59:11
72 
33
23012010
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 22:10:36
69 
34
23012011
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:22:20
14 
35
23012012
ประณีตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:44:13
15 
36
23012013
บ่อไร่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:11:55
50 
37
23012014
หนองบอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:28:58
18 
38
23012016
แหลมงอบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:06:40
29 
39
23012017
เกาะกูดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:40:41
17 
     
39 (100.00%)