ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
22012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
2
22012002
บางกะจะ
ยังไม่ยืนยัน
3
22012003
ศรียานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
4
22012004
เบญจมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
5
22012005
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
6
22012006
มัธยมวัดเขาสุกิม
ยังไม่ยืนยัน
7
22012007
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
8
22012008
สะพานเลือกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
22012009
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10
22012010
นายายอามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
22012011
มัธยมท่าแคลง
ยังไม่ยืนยัน
12
22022001
ตกพรมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13
22022002
บ่อวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14
22022003
ขลุงรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
15
22022004
เครือหวายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16
22022005
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
22022006
หนองตาคงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
18
22022007
มะขามสรรเสริญ
ยังไม่ยืนยัน
19
22022008
แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
20
22022009
สอยดาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21
22022010
ทุ่งขนานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22
22022011
คิชฌกูฏวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23
22022012
คลองพลูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24
23010116
เกาะช้างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
23012001
ตราษตระการคุณ
ยังไม่ยืนยัน
26
23012002
สตรีประเสริฐศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
27
23012003
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28
23012004
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
29
23012005
เขาน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
23012006
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
31
23012007
เนินทรายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
23012009
คลองใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33
23012010
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
34
23012011
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
35
23012012
ประณีตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36
23012013
บ่อไร่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37
23012014
หนองบอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
23012016
แหลมงอบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39
23012017
เกาะกูดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)