ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-04-03 19:25:07
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 21:51:46
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-26 12:01:01
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 16:32:09
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 11:12:48
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-04-01 08:25:41
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 09:16:01
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-04-01 16:00:14
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-04-03 09:40:09
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 11:41:59
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 13:14:26
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 21:12:22
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 23:30:01
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 13:20:09
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2018-04-17 16:09:34
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 17:22:12
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-15 14:04:58
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 20:56:47
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 22:58:03
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-04-12 13:36:29
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-04-01 07:49:32
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 16:08:51
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 16:16:10
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-27 09:46:16
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 21:01:34
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 09:13:12
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 13:06:50
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 11:42:31
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 16:37:06
30
42012009
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 12:17:20
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 12:48:49
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 13:26:12
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 14:01:53
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 12:19:07
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 20:05:44
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-16 16:56:28
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 14:04:33
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 10:04:14
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-27 15:25:11
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 12:09:03
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 05:50:43
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 20:45:03
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 14:23:23
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 15:00:47
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-04-17 15:34:59
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-03-25 16:32:57
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 11:01:26
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-04-11 10:29:14
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 18:45:10
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-31 10:16:24
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 09:27:30
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-03-30 16:06:21
     
52 (100.00%)