ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:32:10
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:55:34
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:35:04
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:15:24
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:22:51
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:18:07
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:54:30
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:44:49
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:43:38
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:21:05
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:27:06
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:00:08
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:16:11
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:09:46
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:41:45
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:06:49
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:30:02
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:40:24
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:24:01
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:17:45
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:26:20
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:29:13
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:56:55
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:58:39
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:43:09
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:32:02
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 07:07:23
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:13:32
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 13:50:49
30
42012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:58:42
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:34:53
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:15:00
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:30:39
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:15:50
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 18:11:49
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 16:14:30
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:10:13
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:21:57
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:10:08
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:20:10
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 21:58:30
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:35:03
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:19:18
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 22:53:19
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:05:29
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:04:47
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:48:17
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:03:00
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:29:47
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:47:21
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:36:06
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:25:09
     
52 (100.00%)