ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 45 (100.00%)
1
47012001
สกลราชวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:41:36
2
47012002
ดงมะไฟวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:09:43
3
47012003
สกลนครพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:16:47
4
47012004
ธาตุนารายณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:03:26
5
47012005
ท่าแร่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:20:26
6
47012007
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:39:00
7
47012008
กุสุมาลย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:24:12
8
47012009
โพธิแสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:54:04
9
47012010
เต่างอยพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:51:58
10
47012011
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:04:20
11
47012012
ด่านม่วงคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:07:57
12
47012013
โพนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:03:00
13
47012014
คำเพิ่มพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:32:36
14
47012015
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:30:15
15
47022001
พังโคนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:49:22
16
47022002
กุดบากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 23:27:22
17
47022003
พรรณาวุฒาจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:02:06
18
47022004
บ้านบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 01:04:08
19
47022005
ลำปลาหางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:32:28
20
47022007
เทพสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:30:09
21
47022008
ภูริทัตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:20:45
22
47022009
บะฮีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:56:00
23
47022010
ช้างมิ่งพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:09:21
24
47022012
มัธยมวาริชภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:45:26
25
47022013
ธรรมบวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:48:19
26
47022014
วาริชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:16:23
27
47022015
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:44:46
28
47022016
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:00:43
29
47022017
แวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:43:01
30
47022018
หนองหลวงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:52:25
31
47022019
โคกสีวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:37:34
32
47022020
บงเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:08:19
33
47022021
สว่างแดนดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:34:35
34
47022022
ส่องดาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:15:03
35
47032001
มัธยมวานรนิวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:11:20
36
47032002
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:24:26
37
47032003
กุดเรือคำพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:28:17
38
47032004
ศึกษาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:07:19
39
47032007
หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:13:34
40
47032009
บ้านม่วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:42:48
41
47032010
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:17:47
42
47032012
อากาศอำนวยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:32:25
43
47032013
โพนงามศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:08:11
44
47032014
ท่าสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:49:02
45
47032015
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:12:13
     
45 (100.00%)