ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 45 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
47012001
สกลราชวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 16:09:28
195 
2
47012002
ดงมะไฟวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:34:01
36 
3
47012003
สกลนครพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:00:20
76 
4
47012004
ธาตุนารายณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:28:53
151 
5
47012005
ท่าแร่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:44:13
35 
6
47012007
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 07:48:07
24 
7
47012008
กุสุมาลย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 21:05:41
79 
8
47012009
โพธิแสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 09:55:05
46 
9
47012010
เต่างอยพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 18:09:24
63 
10
47012011
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 16:42:10
76 
11
47012012
ด่านม่วงคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:31:46
29 
12
47012013
โพนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 20:28:55
22 
13
47012014
คำเพิ่มพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:02:54
35 
14
47012015
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:31:52
44 
15
47022001
พังโคนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:11:07
96 
16
47022002
กุดบากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 22:02:27
77 
17
47022003
พรรณาวุฒาจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:30:12
73 
18
47022004
บ้านบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 12:25:52
30 
19
47022005
ลำปลาหางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:11:13
15 
20
47022007
เทพสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:49:43
17 
21
47022008
ภูริทัตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 11:04:58
17 
22
47022009
บะฮีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 11:27:13
22 
23
47022010
ช้างมิ่งพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 10:28:00
16 
24
47022012
มัธยมวาริชภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:33:41
65 
25
47022013
ธรรมบวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 20:18:53
38 
26
47022014
วาริชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 10:56:55
18 
27
47022015
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:33:03
37 
28
47022016
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:56:04
117 
29
47022017
แวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:35:03
44 
30
47022018
หนองหลวงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 21:26:16
48 
31
47022019
โคกสีวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 09:43:06
32 
32
47022020
บงเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:07:31
24 
33
47022021
สว่างแดนดิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 12:34:26
152 
34
47022022
ส่องดาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 11:36:38
45 
35
47032001
มัธยมวานรนิวาส
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:28:32
138 
36
47032002
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:11:27
64 
37
47032003
กุดเรือคำพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 14:36:30
46 
38
47032004
ศึกษาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 10:36:34
29 
39
47032007
หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:27:47
22 
40
47032009
บ้านม่วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 13:07:59
79 
41
47032010
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:41:35
21 
42
47032012
อากาศอำนวยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:43:22
132 
43
47032013
โพนงามศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:48:49
65 
44
47032014
ท่าสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 19:35:59
19 
45
47032015
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 10:21:20
43 
     
45 (100.00%)