ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 4 (7.27%)
1
46012001
หนองสอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2
46012003
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
3
46012004
กมลาไสย
ยังไม่ยืนยัน
4
46012005
อนุกูลนารี
ยังไม่ยืนยัน
5
46012006
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6
46012007
ดอนไทรงามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
46012008
เมืองกาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
8
46012009
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
9
46012010
โคกศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
10
46012011
ธัญญาพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
11
46012012
แก่งนาจารย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12
46012013
เมืองเหนือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13
46012014
ร่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
14
46012015
สหัสขันธ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
15
46012016
นามะเขือพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
16
46012017
โนนศิลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
46012018
สามชัย
ยังไม่ยืนยัน
18
46012019
ดอนจานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
46012020
จำปาหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
46022001
ยางตลาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
21
46022002
โนนสูงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
46022005
หัวหินวัฒนาลัย
ยังไม่ยืนยัน
23
46022006
เขาพระนอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24
46022007
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
46022008
วังมนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26
46022009
คำเจริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27
46022012
ห้วยเม็กวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28
46022013
ท่าคันโทวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29
46022014
ดงกลางพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
30
46022015
หนองกุงศรีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:07:43
31
46022018
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
32
46022019
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
33
46022020
ฆ้องชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34
46022021
เหล่ากลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:21:47
35
46022022
ไตรรัตนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36
46032002
เขาวงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37
46032003
นามนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
46032004
กุฉินารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
39
46032005
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
40
46032006
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
41
46032008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
42
46032009
สามขาสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
43
46032010
โนนคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:06:50
44
46032011
นาไคร้พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
45
46032013
คำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
46
46032015
สมเด็จพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47
46032016
มหาไชยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
46032017
แก้วเสด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:47:32
49
46032018
ประชารัฐพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
50
46032019
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
51
46032021
ผาเสวยรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
52
46032022
ห้วยผึ้งพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53
46032023
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
54
46032024
บ้านนาคูพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55
46032025
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
     
4 (7.27%)