ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 55 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
46012001
หนองสอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:33:55
20 
2
46012003
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:53:30
252 
3
46012004
กมลาไสย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:41:55
157 
4
46012005
อนุกูลนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:53:37
220 
5
46012006
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:44:07
23 
6
46012007
ดอนไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:05:48
22 
7
46012008
เมืองกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:33:05
85 
8
46012009
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:37:03
20 
9
46012010
โคกศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:48:18
20 
10
46012011
ธัญญาพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:03:42
18 
11
46012012
แก่งนาจารย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:19:24
17 
12
46012013
เมืองเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:49:28
19 
13
46012014
ร่องคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:01:13
147 
14
46012015
สหัสขันธ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:01:17
63 
15
46012016
นามะเขือพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:47:36
18 
16
46012017
โนนศิลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:50:59
17 
17
46012018
สามชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:07:50
47 
18
46012019
ดอนจานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:17:44
35 
19
46012020
จำปาหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:13:44
21 
20
46022001
ยางตลาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:02:52
97 
21
46022002
โนนสูงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:30
20 
22
46022005
หัวหินวัฒนาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:51:17
19 
23
46022006
เขาพระนอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:59:42
15 
24
46022007
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:05
18 
25
46022008
วังมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:21:40
20 
26
46022009
คำเจริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 08:40:37
18 
27
46022012
ห้วยเม็กวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:28:20
62 
28
46022013
ท่าคันโทวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:17:22
59 
29
46022014
ดงกลางพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:32:04
16 
30
46022015
หนองกุงศรีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:19:40
71 
31
46022018
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:00:21
21 
32
46022019
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:04:38
17 
33
46022020
ฆ้องชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:35:04
17 
34
46022021
เหล่ากลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:18:43
23 
35
46022022
ไตรรัตนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 15:03:29
23 
36
46032002
เขาวงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:08:15
60 
37
46032003
นามนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:10:59
24 
38
46032004
กุฉินารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:29:15
84 
39
46032005
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:02:14
16 
40
46032006
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 13:38:41
19 
41
46032008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:13:14
78 
42
46032009
สามขาสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:26:05
28 
43
46032010
โนนคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:20:42
19 
44
46032011
นาไคร้พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:27:42
26 
45
46032013
คำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:27:26
85 
46
46032015
สมเด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:44:05
181 
47
46032016
มหาไชยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:10:57
24 
48
46032017
แก้วเสด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:26:28
16 
49
46032018
ประชารัฐพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:20:32
18 
50
46032019
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:04:29
17 
51
46032021
ผาเสวยรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:18:43
18 
52
46032022
ห้วยผึ้งพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:02:10
46 
53
46032023
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 01:25:54
17 
54
46032024
บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:29:07
61 
55
46032025
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:28:54
18 
     
55 (100.00%)