ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (1.19%)
1
40012001
ขอนแก่นวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
2
40012002
กัลยาณวัตร
ยังไม่ยืนยัน
3
40012003
แก่นนครวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4
40012004
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
5
40012005
สาวะถีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
6
40012006
โคกสีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
7
40012007
นครขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
8
40012008
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
9
40012009
ขอนแก่นวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
10
40012010
สีหราชเดโชชัย
ยังไม่ยืนยัน
11
40012011
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
12
40012012
ขอนแก่นวิทยายน 2
ยังไม่ยืนยัน
13
40012014
ขอนแก่นวิทยายน 3
ยังไม่ยืนยัน
14
40012015
แก่นนครวิทยาลัย 2
ยังไม่ยืนยัน
15
40012016
ขามแก่นนคร
ยังไม่ยืนยัน
16
40012019
ฝางวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
17
40012021
ป่าหวายวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
18
40012022
ประชารัฐวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
19
40022001
บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
20
40022002
บ้านลานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21
40022003
บ้านไผ่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
22
40022004
บ้านไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23
40022005
เปือยน้อยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
24
40022006
กู่ทองพิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
25
40022007
มัญจาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
26
40022008
คำแคนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27
40022009
โคกนางามพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
28
40022010
มัธยมโพนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
29
40022011
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
40022012
ท่าศาลาประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
31
40022013
ชนบทศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
32
40022015
ประชารัฐพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
33
40022016
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
34
40022018
บ้านแฮดศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
35
40022019
หนองขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36
40032002
พล
ยังไม่ยืนยัน
37
40032004
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
38
40032005
โนนข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
40032006
พลพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
40
40032007
แวงใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41
40032008
โนนสะอาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42
40032009
แวงน้อยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
43
40032010
ท่านางแนววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
44
40032011
ก้านเหลืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45
40032012
หนองสองห้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46
40032013
ไตรคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47
40032014
เบญจมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
40032015
ศรีหนองกาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49
40032016
โนนศิลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50
40032017
สันติพัฒนกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
40042001
น้ำพองศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
52
40042002
ดงมันพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53
40042003
บัวใหญ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
54
40042004
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
55
40042005
พังทุยพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
56
40042007
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
57
40042010
ลำน้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
58
40042011
บึงไทรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59
40042012
บัวแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:51:37
60
40042014
อุบลรัตน์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
61
40042015
ศรีกระนวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62
40042016
ยางคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63
40042018
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
64
40042019
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
65
40042021
ดงบังวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
66
40052001
หนองเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67
40052002
จระเข้วิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
68
40052003
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69
40052004
ชุมแพศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
70
40052006
จตุรมิตรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
71
40052007
ขัวเรียงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
72
40052008
ชุมแพพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
73
40052009
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
74
40052010
ชุมแพวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
75
40052013
นาจานศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
76
40052014
ผาขามวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
77
40052015
หนองตาไก้ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
78
40052016
ซำยางวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
79
40052017
ภูเวียงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
80
40052018
กุดขอนแก่นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81
40052019
เวียงวงกตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
82
40052020
เวียงนครวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
83
40052021
ภูผาม่าน
ยังไม่ยืนยัน
84
40052022
หนองนาคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (1.19%)