ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 84 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40012001
ขอนแก่นวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:51:03
321 
2
40012002
กัลยาณวัตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:15:39
168 
3
40012003
แก่นนครวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:31:31
252 
4
40012004
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:57:10
30 
5
40012005
สาวะถีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:17
32 
6
40012006
โคกสีพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:33:18
29 
7
40012007
นครขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:15
112 
8
40012008
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:37:40
25 
9
40012009
ขอนแก่นวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:32:35
16 
10
40012010
สีหราชเดโชชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:07:23
17 
11
40012011
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:52:58
18 
12
40012012
ขอนแก่นวิทยายน 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:19:53
38 
13
40012014
ขอนแก่นวิทยายน 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:06:57
21 
14
40012015
แก่นนครวิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:24:28
16 
15
40012016
ขามแก่นนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:26:08
118 
16
40012019
ฝางวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:46:25
46 
17
40012021
ป่าหวายวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:13:47
19 
18
40012022
ประชารัฐวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:19:05
33 
19
40022001
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:21
151 
20
40022002
บ้านลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:56:26
39 
21
40022003
บ้านไผ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:07:07
13 
22
40022004
บ้านไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:01:37
44 
23
40022005
เปือยน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:18:33
27 
24
40022006
กู่ทองพิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:09:47
16 
25
40022007
มัญจาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:30:20
103 
26
40022008
คำแคนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:08:35
20 
27
40022009
โคกนางามพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:39:55
18 
28
40022010
มัธยมโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:58:10
14 
29
40022011
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:52:20
14 
30
40022012
ท่าศาลาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:45:28
13 
31
40022013
ชนบทศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:14:46
75 
32
40022015
ประชารัฐพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:51:08
18 
33
40022016
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:05:34
37 
34
40022018
บ้านแฮดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:48:35
35 
35
40022019
หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:11:41
13 
36
40032002
พล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:04:25
93 
37
40032004
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:52:45
18 
38
40032005
โนนข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:50:10
22 
39
40032006
พลพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:34:37
15 
40
40032007
แวงใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:50:05
40 
41
40032008
โนนสะอาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:17:42
20 
42
40032009
แวงน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:33:45
39 
43
40032010
ท่านางแนววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:05:53
33 
44
40032011
ก้านเหลืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:52:41
21 
45
40032012
หนองสองห้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:12:38
84 
46
40032013
ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:24:13
17 
47
40032014
เบญจมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:25:46
15 
48
40032015
ศรีหนองกาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:33
22 
49
40032016
โนนศิลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:49:35
40 
50
40032017
สันติพัฒนกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:36:37
14 
51
40042001
น้ำพองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:40:01
150 
52
40042002
ดงมันพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:06
17 
53
40042003
บัวใหญ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:29:00
27 
54
40042004
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:53:01
45 
55
40042005
พังทุยพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:42:25
20 
56
40042007
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:36:09
16 
57
40042010
ลำน้ำพอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:42:34
17 
58
40042011
บึงไทรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:52:24
15 
59
40042012
บัวแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:03:20
18 
60
40042014
อุบลรัตน์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:41:21
57 
61
40042015
ศรีกระนวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:45:50
169 
62
40042016
ยางคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:07:57
24 
63
40042018
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:40:54
28 
64
40042019
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:11:20
40 
65
40042021
ดงบังวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:21:26
14 
66
40052001
หนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:05:00
183 
67
40052002
จระเข้วิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:07:44
30 
68
40052003
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:29:58
16 
69
40052004
ชุมแพศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:14:40
179 
70
40052006
จตุรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:05:52
61 
71
40052007
ขัวเรียงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:16:36
17 
72
40052008
ชุมแพพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:57:43
21 
73
40052009
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:01:34
16 
74
40052010
ชุมแพวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:19:23
23 
75
40052013
นาจานศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:05:02
35 
76
40052014
ผาขามวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:31:14
15 
77
40052015
หนองตาไก้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:06:03
19 
78
40052016
ซำยางวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:57
17 
79
40052017
ภูเวียงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:06:48
113 
80
40052018
กุดขอนแก่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:27:26
34 
81
40052019
เวียงวงกตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:43:09
43 
82
40052020
เวียงนครวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:50:54
33 
83
40052021
ภูผาม่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 23:14:45
29 
84
40052022
หนองนาคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:00:32
50 
     
84 (100.00%)