ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 60 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
45012001
ธวัชบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:27:19
41 
2
45012002
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:04:16
121 
3
45012003
โคกล่ามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:55:53
39 
4
45012004
ธงธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:34:15
34 
5
45012005
สตรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:47
257 
6
45012006
ดู่น้อยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:52:16
26 
7
45012007
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:17:04
53 
8
45012008
ศรีธวัชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 00:37:54
23 
9
45012009
ขัติยะวงษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:46:31
47 
10
45012010
สตรีศึกษา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:02:11
17 
11
45012012
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:32:45
72 
12
45012013
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:36:29
54 
13
45012014
ม่วงลาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:51
23 
14
45012015
จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:29:13
40 
15
45012016
เชียงขวัญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:25:41
26 
16
45012017
พลับพลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:18:49
16 
17
45012018
เทอดไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:45
21 
18
45012019
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:09
171 
19
45012020
เมืองน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:30
17 
20
45022001
พนมไพรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:50:42
97 
21
45022002
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:38
96 
22
45022003
ปทุมรัตต์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:05:23
129 
23
45022004
น้ำใสวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:47:18
19 
24
45022005
หนองผึ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:30
31 
25
45022006
โพนสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:17:55
24 
26
45022009
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:20:58
16 
27
45022010
เหล่าหลวงประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:49
17 
28
45022011
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:29:01
159 
29
45022012
หัวโทนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:50:40
19 
30
45022013
สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:55:38
129 
31
45022014
ช้างเผือกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:41
32 
32
45022015
ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:12:16
13 
33
45022016
หินกองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:54:20
15 
34
45022017
เมืองสรวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:26:28
54 
35
45022018
สูงยางวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:49:21
18 
36
45022019
ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:45:11
47 
37
45022020
สามขาท่าหาดยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:00:10
23 
38
45022021
อาจสามารถวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:05:12
55 
39
45022022
หนองหมื่นถ่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:03:59
33 
40
45022024
โพนเมืองประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:52:07
18 
41
45022025
หนองฮีเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:35:35
32 
42
45022026
ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:00:04
22 
43
45032001
โนนชัยศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:41:50
34 
44
45032002
เชียงใหม่ประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:48:34
40 
45
45032003
วังหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:04:36
21 
46
45032004
เมยวดีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:39:23
59 
47
45032005
โพนทองพัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:23:33
147 
48
45032006
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:47
59 
49
45032007
หนองพอกวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:23
81 
50
45032008
เสลภูมิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:14:32
137 
51
45032009
โพนทองวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:21:45
50 
52
45032010
ขวาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:32:11
24 
53
45032011
ม่วงมิตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:07:07
28 
54
45032012
โพธิ์แก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:03:43
28 
55
45032013
เสลภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:16:32
43 
56
45032014
โพธิ์ทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:34:26
28 
57
45032015
ท่าม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:53:51
22 
58
45032016
คำนาดีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:57:18
22 
59
45032017
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:38:37
21 
60
45032018
ผาน้ำทิพย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:09:41
26 
     
60 (100.00%)