ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 23 (62.16%)
1
36012001
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 00:52:56
2
36012002
สตรีชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
3
36012003
เมืองพญาแลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:03:48
4
36012004
กุดตุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:56:39
5
36012005
บ้านค่ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
36012008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:19:45
7
36012009
ภูพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8
36012011
ชีลองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9
36012013
บ้านเขว้าวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
10
36012016
คอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
11
36012017
สามหมอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:23:03
12
36012018
โนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:08:55
13
36012019
ปู่ด้วงศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
14
36012020
หนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:54:24
15
36012021
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:23:02
16
36012022
คูเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:06:07
17
36012023
ภักดีชุมพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 22:19:38
18
36012024
เจียงทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
36022006
ภูเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:51:26
20
36022008
หนองคอนไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:37:31
21
36022009
พระธาตุหนองสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2018-08-21 14:01:06
22
36022013
บ้านแท่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:17:34
23
36022014
แก้งคร้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 00:03:39
24
36022016
นาหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:28:14
25
36022017
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:14:20
26
36022021
คอนสารวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-12-13 09:30:41
27
36022022
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 11:02:08
28
36032001
จัตุรัสวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29
36032003
หนองบัวบานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:55:45
30
36032004
ละหานเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31
36032007
บางอำพันธ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:48:01
32
36032008
เพชรพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 05:22:14
33
36032009
เริงรมย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34
36032010
หนองบัวระเหววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
35
36032011
ห้วยแย้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:29:42
36
36032012
เทพสถิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37
36032013
นายางกลักพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
     
23 (62.16%)