ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 29 (78.38%)
ครู/บุคลากร
1
36012001
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
169 
2
36012002
สตรีชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
180 
3
36012003
เมืองพญาแลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 
4
36012004
กุดตุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:45:41
24 
5
36012005
บ้านค่ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 
6
36012008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:21:34
43 
7
36012009
ภูพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:24:09
18 
8
36012011
ชีลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:25:34
19 
9
36012013
บ้านเขว้าวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:26:06
43 
10
36012016
คอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
56 
11
36012017
สามหมอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:50:47
29 
12
36012018
โนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:13:22
28 
13
36012019
ปู่ด้วงศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:53:42
20 
14
36012020
หนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:05:21
194 
15
36012021
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:44:18
42 
16
36012022
คูเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:22:28
36 
17
36012023
ภักดีชุมพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:54:39
51 
18
36012024
เจียงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:25:42
44 
19
36022006
ภูเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:20:46
202 
20
36022008
หนองคอนไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:42:14
26 
21
36022009
พระธาตุหนองสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-12-03 11:35:26
28 
22
36022013
บ้านแท่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-03-03 14:45:58
79 
23
36022014
แก้งคร้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 
24
36022016
นาหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:08:39
43 
25
36022017
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:17:22
30 
26
36022021
คอนสารวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:13:31
99 
27
36022022
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-11-26 10:19:26
36 
28
36032001
จัตุรัสวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 22:22:39
78 
29
36032003
หนองบัวบานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:44
20 
30
36032004
ละหานเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
31
36032007
บางอำพันธ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 
32
36032008
เพชรพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:41:12
30 
33
36032009
เริงรมย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:16:54
18 
34
36032010
หนองบัวระเหววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:43:48
42 
35
36032011
ห้วยแย้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:13:31
19 
36
36032012
เทพสถิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:19:21
56 
37
36032013
นายางกลักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:27:55
54 
     
29 (78.38%)