ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (100.00%)
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:23:17
2
31012002
ภัทรบพิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:59:09
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:21:07
4
31012004
พระครูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:14:30
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:16:51
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:46:44
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 07:55:34
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:05:54
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:33:05
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:39:16
11
31012011
ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:53:08
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:28:32
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:27:32
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:08:20
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:08:57
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:36:09
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:25:27
18
31022001
กระสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:05:48
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:46:24
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 02:52:15
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:26:04
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:50:50
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 22:10:06
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:30:44
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:12:13
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:52:06
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:00:57
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:39:15
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:20:59
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:13:31
31
31032001
นางรอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:22:46
32
31032002
สิงหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 18:17:51
33
31032003
นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:04:12
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:59:09
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:39:59
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:24:07
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:35:53
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:36:14
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:55:09
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:37:33
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:01:58
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:51:17
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:00:17
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:32:01
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 18:59:06
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:08:40
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:52:35
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:00:39
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:16:43
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:02:39
51
31032023
พนมรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:22:06
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:03:37
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:47:31
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:55:17
55
31042005
พุทไธสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:51:48
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:28:06
57
31042007
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:34:47
58
31042008
สะแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:31:15
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:02:55
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:49:59
61
31042011
สตึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:55:35
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:28:52
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:13:08
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:11:09
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:04:03
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:24:19
     
66 (100.00%)