ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:09:08
202 
2
31012002
ภัทรบพิตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:05:24
89 
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:38:55
99 
4
31012004
พระครูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 17:51:26
58 
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:49:30
28 
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:15:45
36 
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:22:06
32 
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:05:18
14 
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 13:01:54
28 
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 16:00:54
83 
11
31012011
ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:45:21
157 
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:34:21
32 
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:23:41
26 
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:59:21
14 
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 04:32:09
13 
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:38:17
19 
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:22:05
60 
18
31022001
กระสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:02:17
174 
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:32:10
29 
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:22:06
30 
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:17:33
14 
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:41:43
153 
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:00:16
30 
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:48:40
45 
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 20:46:08
134 
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:47:37
24 
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 21:47:10
142 
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:50:40
42 
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:37:56
52 
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:21:34
73 
31
31032001
นางรอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:17:26
170 
32
31032002
สิงหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:58:32
39 
33
31032003
นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:53:57
59 
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:26:06
16 
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:50:11
35 
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:05:45
25 
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 21:59:55
34 
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:18:20
148 
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:49:12
23 
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:23:44
24 
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:55:11
20 
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:00:15
20 
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:48:27
158 
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:53:34
36 
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:50:42
16 
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:19:27
60 
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:22:05
31 
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:03:57
48 
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:25:49
18 
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:45:12
49 
51
31032023
พนมรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:48:45
33 
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:00:01
66 
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:19:53
53 
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:26:55
24 
55
31042005
พุทไธสง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:22:27
166 
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 15:55:51
49 
57
31042007
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:20:58
123 
58
31042008
สะแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:03:33
26 
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:35:42
16 
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:02:51
31 
61
31042011
สตึก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:26:54
130 
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:30:45
62 
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:19:38
22 
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:33:05
65 
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 10:40:01
43 
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:13:28
25 
     
66 (100.00%)