ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 65 (98.48%)
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2
31012002
ภัทรบพิตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:04:18
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:36:01
4
31012004
พระครูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:59:13
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 11:13:46
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:38:19
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:37:04
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:01:46
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:44:21
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:33:58
11
31012011
ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:37:48
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:30:32
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 18:47:08
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 15:22:24
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:39:01
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 19:40:07
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:33:53
18
31022001
กระสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:16:41
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:08:38
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:40:24
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:13:24
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 13:35:45
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 08:28:58
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:05:40
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:14:07
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:25:05
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:32:16
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:06:03
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:44:02
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:34:32
31
31032001
นางรอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:07:07
32
31032002
สิงหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:57:06
33
31032003
นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 21:28:24
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:31:57
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:32:27
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:53:30
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:05:48
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 16:28:09
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 20:49:33
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:33:07
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:36:36
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 15:20:25
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 10:25:59
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:22:28
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 16:31:16
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:49:12
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:29:08
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:58:14
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:02:57
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:44:21
51
31032023
พนมรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 17:05:01
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 15:16:37
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:12:34
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 06:16:59
55
31042005
พุทไธสง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 11:46:08
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 22:57:39
57
31042007
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:57:16
58
31042008
สะแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:44:09
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:40:14
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 21:45:02
61
31042011
สตึก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:55:03
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:20:22
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:49:23
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:37:20
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:20:37
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:57:54
     
65 (98.48%)