ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 45 (97.83%)
1
54012001
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ยังไม่ยืนยัน
2
54012002
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:27:03
3
54012003
เมืองแพร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:40:30
4
54012004
ถิ่นโอภาสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:03:28
5
54012005
ท่าข้ามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:02:50
6
54012006
ห้วยม้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:31:26
7
54012008
ร้องกวางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:21:11
8
54012010
สองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:29:06
9
54012011
เวียงเทพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:20:45
10
54012012
ม่วงไข่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:32:28
11
54022001
ลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 16:44:52
12
54022002
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:57:00
13
54022003
บ้านกาศประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:23:33
14
54022004
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:30:58
15
54022005
วังชิ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 13:16:43
16
54022006
สรอยเสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:53:42
17
55012001
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:35:41
18
55012002
สตรีศรีน่าน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:34:30
19
55012003
บ่อสวกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:21:51
20
55012004
น่านประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:08:26
21
55012006
แม่จริม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:23
22
55012007
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:32:25
23
55012008
นาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:45:16
24
55012009
สา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:43:09
25
55012011
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 13:55:45
26
55012012
ยาบหัวนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:58:11
27
55012014
นาหมื่นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:27:58
28
55012015
เมืองลีประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:42:56
29
55012016
สันติสุขพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:16:20
30
55012017
น่านนคร
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:46:56
31
55012018
ศรีนครน่าน
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 13:19:25
32
55013001
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:02:00
33
55022001
ปัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:40:34
34
55022002
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:14:46
35
55022003
เมืองแงง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:49:13
36
55022004
มัธยมป่ากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:47:59
37
55022005
ท่าวังผาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:05:19
38
55022006
สารธรรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:07:51
39
55022007
หนองบัวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:09:41
40
55022008
เมืองยมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:52:53
41
55022009
ทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:53:14
42
55022010
เชียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:13:15
43
55022011
พระธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:46:26
44
55022012
บ่อเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 20:25:08
45
55022013
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:35
46
55022014
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:36:37
     
45 (97.83%)