ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 47 (100.00%)
1
63012001
ตากพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:00:14
2
63012002
ผดุงปัญญา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:24:30
3
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:04:11
4
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:54:28
5
63012005
วังประจบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:49:26
6
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:45:34
7
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:49:56
8
63012010
สามเงาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:35:35
9
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:16:38
10
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:20:51
11
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:38:58
12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:44:06
13
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:05:14
14
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:52:33
15
63022004
สรรพวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:24:09
16
63022005
แม่ปะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:37:32
17
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:16:00
18
63022007
แม่กุวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:58:51
19
63022008
พบพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:29:18
20
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:22:39
21
64012001
สุโขทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:09:45
22
64012002
บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:47:23
23
64012003
คีรีมาศพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 16:43:49
24
64012004
กงไกรลาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:55:41
25
64012005
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:46:02
26
64012006
หนองตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:26:21
27
64012007
บ้านสวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 14:30:40
28
64012008
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:35:34
29
64012009
ยางซ้ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:03:04
30
64012010
ลิไทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:22:37
31
64012011
อุดมดรุณี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:52:32
32
64012012
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:42:10
33
64022001
เมืองเชลียง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:16:00
34
64022002
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:33:37
35
64022003
สวรรค์อนันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:55:11
36
64022004
หนองปลาหมอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:08:07
37
64022005
บ้านไร่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:46:38
38
64022006
วังทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:13:09
39
64022007
หนองกลับวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:30:29
40
64022008
บ้านแก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:40:51
41
64022009
เมืองด้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:07:35
42
64022010
ขุนไกรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:49:20
43
64022011
สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:52:38
44
64022012
ท่าชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:01:03
45
64022013
ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:13:47
46
64022014
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:38:58
47
64022015
ชัยมงคลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:39:45
     
47 (100.00%)